donderdag 29 september 2011

More work on the diorama / Verder met het diorama

At this moment I did a lot of work on the module. Here is how it looks now / Intussen is er veel werk aan de module gedaan, zo ziet het er nu uit:

The station I will use / Het stationsgebouw wat ik wil gaan gebruiken:


Some first layer of scenery / een stukje eerste laag scenery:


More / meer:


Still more / nog meer:


Last piece of track / laatste stuk spoor:


Turnout control / wisselaandrijving:


Overaal view / Overzicht nu:


More to come! / Word vervolgd!

Geen opmerkingen: