Sunday, December 26, 2010

Het is nu wel duidelijk; ik ga een baan bouwen met als thema de Amerikaanse Burgeroorlog (1860 - 1865)! Dit thema intrigeert mij enorm omdat deze periode in de Amerikaanse geschiedenis een grote rol gespeeld heeft in de ontwikkeling van de spoorwegen daar. Verder biedt het mij de mogelijkheid nu eens niet een modelbaan te bouwen "uit de doos" maar nu eens veel zelf te moeten bouwen cq. verbouwen. Dat is een uitdaging op zich, maar wel eentje waar ik nu na een flink aantal jaren modelbouw aan toe ben.

Tot nu heb ik een 3-tal 4-4-0's van AHM/Rivarossi en een 20-tal wagons vergaard via vrienden, modelspoormarkten, Marktplaats  en Ebay. Er komen  nog 3 stuks 4-4-0's bij binnenkort (2 Rivarossi's en 1 Mantua) en ook ligt hier nog een 4-6-0 van zowel Frateschi als van Roundhouse. Aardig wat dus als startpunt.

Uit te beelden gaat mijn voorkeur uit naar City Point, Virginia. Hier is een bevoorradingspunt aangelegd van de noordelijken in de periode mid-zomer 1864. Het heeft tot het einde van de oorlog midden 1865 als steunpunt gediend voor de bevoorrading. Een interessant item dus. Als voorbereiding op de boeken die ik inmiddels aangeschaft heb is van Bernard Kempinski het boek "mid-size trackplans for realistic layouts" onderweg. Ik heb dat bij hemzelf besteld (www.alkemscalemodels.com). In dat boek behandeld Bernard City Point als uitgangspunt voor een modelbaan. Hier hoop ik nog wat tips weg te halen en een startpunt te hebben voor mijn eigen plannen.

Verder ben ik een diorama gestart van 100 bij 30 cm om diverse technieken waaronder het zelf leggen van rails en het spijkeren ervan uit te testen.

Om een idee te geven wat ik bedoel onderaan nog wat foto's van zowel voorbeeld als model.
  ------------------------------------------------------------

Oke, it is clear now I hope; I'm going to build a American Civil War (ACW) layout! This theme has a great interest with me because in this period the American Railroad bloomed greatly. Also, the RR's played a mayor role in the outcome of the war.
Furthermore it gives me as modeller the possibility not to build "out-of-the-box" but the necessity of building things myself from scratch, or to rebuild existing items. That in itself is a big challenge, one that I need after building 3 exhibition layouts the normal way. This 4th one has to be special to me.

Until now I have aquired 3 AHM/Rivarossi 4-4-0's and a good 20 pieces of rolling stock. They came via friends, Ebay, Dutch Marketplace and markets of model items. I hope to aquire some more pieces of rolling stock in the near future. And also present here are a Fratesch 4-6-0 and a Roundhouse kit of a 4-6-0, so maybe these 2 are also usable.

What has the most interest to me is a place called Cit Point, Virginia. There the North started a big restock point for supplying its armys that where in battle there. The base started mid 1864 and lasted untill the end of the war in 1865. A very interesting item!

As preperation to the design (and as supplement to the books I already have) of the layout I bought the book "mid-size trackplans for realistic layouts" from Bernard Kempinski himself (www.alkemscalemodels.com). He has devoted one whole chapter to City Point in the ACW, so I hope it gives me enough tips and info to start the design of City Point.

At last; I'm already started a diorama of 3 by 1 ft to test the different techniques needed to buid the layout. This is primary devoted to the self building of stub turnouts and the rails itself.

To give a idea what I'm archieving some photo's of City Point and the model I'm buiding:
-----------------------------------------------------------------------------------------
City Point Virgina 1864
------------------------------------------------------------------
The diorama in progress


The rolling stock

Hoi Luitjes / Hi guys,

Hier mijn Kerstwens dit jaar / Here my Christmas wish for this year:

Sunday, December 5, 2010

Oke, nog een hit... nu is het wel duidelijk denk ik / Oke, a new hint, now I think it is clear:

Sunday, November 7, 2010

Een nieuwe tip / A new hint....:

Niet naar de belettering kijken / don't look at the lettering
2e hands gekocht / bought it second hand

Saturday, November 6, 2010

Aquia Landing

Het eerste tipje van de sluier over het nieuwe project......'t boek dat ik aan het lezen ben:

The first tip of the new project....the book I'm reading:Grtz, Ronald.

Cornfield Yard is klaar! / Cornfield Yard is ready!

Kijk! / See:


Grtz, Ronald.
Ha luitjes,

Ik leef nog.... Wat nieuwe dingetjes op de homepage gezet. Er komt iets nieuws aan dus blijf mij volgen.....

Hi guys,

I'm still alive! Some things re-arranged on my homepage. Something new is coming, so keep track with me.....

Grtz, Ronald.

Saturday, April 3, 2010

Hoi luitjes,

Kleine aanpassingen aan de site gedaan: www.ronaldhalma.nl. Verder weinig nieuws. Pasen staat voor de deur en er moet gewerkt worden. Verder wel wat dingen in huis veranderd zodat we straks aan beide projecten (Harlan Wade en Corbnfield Yard) kunnen werken.

Prettige paasdagen!

Grtz, Ronald.

Tuesday, March 23, 2010

En deel 2 aangepast! Het achterste (voormalige opstel) spoor is er af gezaagd. Hier komt t.z.t. een stijgend spoor naar een hoger gelegen kapplaats van hout (op toekomstige modules 3 en 4).

And part 2 adapted to the new situation. The spur that was in the back is cut off. On a later date I will build a spur there that will go to a higher ground on the layout (on future module 3 and 4).

In 1 stuk / in one piece:


Doorgezaagd / cut off:En op zijn nieuwe plek / And on it's new module:

Zo, het eerste oude stuk zit op zijn plek:

So, the first piece of the old layout is in place:


Monday, March 22, 2010

De nieuwe Harlan Wade in 0N30!

Oke, hier dan het verhaal:

De 0N30 baan Harlan Wade is al even in de maak. Ergens in 2007 was ik al gestart met het project en de baan stond zelfs bij de MBS in Heumen in Oktober 2007, en op Rijswijk in November 2008. Bak 1 stond ook nog bij de IGM Kaarst in Maart 2009. Vandaar liep het eigenlijk niet meer. 2009 was gezondheidtechnisch voor ons gezin een rampjaar dus daar is ook niet veel gebouwd, en bleef Harlan Wade bij 1 bak die redelijk klaar was en 1 bak kaal.

Mijn echtgenote Wanda heeft onlangs op OntraXS 2010 deelgenomen met een Indonesisch baantje genaamd "Halte Padjarakan. De vegetatie daarvan is zo goed gedaan dat het haar een opname opgeleverd heeft in “Eisenbahn Romantik” van Hagen von Ortloff, maar ook een toekomstige plaatsing in 3 modelspoorbladen.Na OT 2010 gaf zij aan best nog eens wat te willen doen met modelspoor, en Harlan Wade was daarvoor een goed startpunt. Ik heb de plannen voor die baan daarom drastisch omgegooid. In plaats van een 2-module baan zullen het er nu meerdere worden, en groter. Oorspronkelijk waren de bakjes 120 bij 45, nu zal het 60 bij 120 worden (met een netto oppervlak van 55 bij 120cm) per bak. De scenery van deze baan zal geinspireerd zijn op de Australische 0N3 baan “Red Stag Lumber Co” (hierhier en hier). Ook zullen het nu meerdere modules worden en meer thema’s. De planning nu is 3 thema’s:
- Thema 1: Het oorsponkelijke Camp Alma gebaseerd op beide oude modules. Deze zullen dus hergebruikt worden. Tevens zal Camp Alma groter worden. Thema 1 zal 4 modules behelzen.
- Thema 2: Tussenstop. Hier zal een oude mijn aanwezig zijn waarvan de sporen gebruikt worden om of lege of volle houtwagens te stallen. Deze kunnen dan in beide richtingen naar gelang nodig opgepikt worden. Thema 2 zal uit 3 modules bestaan.
- Thema 3: Hout opslag. In tegenstelling tot anderen gaan wij dus geen houtzagerij doen! Ons plan is een opslag te laten zien waar zowel de stammen alswel het gezaagde hout te zien zullen zijn. Ook zal hier een klein locdepot komen voor onze Shays en Climax lokomotieven. Thema 3 zal op 3 bakken gebouwd worden. Tussen thema 2 en 3 zal nog een staging bak komen.
Thema 1 moet eind 2010 klaar zijn. Naar gelang de tijd zullen we proberen thema 2 er bij klaar te hebben begin 2011 zodat we ergens in Nederland op een show mee kunnen doen als grote primeur in Nederland! Maar dan moeten we er nog flink tegenaan........!!

Hier zoals we nu zijn; 2 bakken in ruwbouw:

Hallo luitjes,

Daar zijn we weer. Lang niks aan de blog gedaan maar nu wil ik 'm toch gaan gebruiken voor 1 van onze projecten hier. Het zal gaan over de baan "Harlan Wade". Verder ook hier wat ander gefreubel dat tussendoor plaats vind.

Op korte termijn wat foto's en een verhaal!

----------------------------------------------------------------------------------------------

Hi all,

There we are again. Long time ago when I touched this blog space, but now I will use it to follow the building of one of our layouts called "Harlan Wade".
Further I will place the stuff here that is going on between all my projects.

A story with some pics follows shortly after now!

----------------------------------------------------------------------------------------------

Grtz, Ronald.
www.ronaldhalma.nl