dinsdag 23 maart 2010

En deel 2 aangepast! Het achterste (voormalige opstel) spoor is er af gezaagd. Hier komt t.z.t. een stijgend spoor naar een hoger gelegen kapplaats van hout (op toekomstige modules 3 en 4).

And part 2 adapted to the new situation. The spur that was in the back is cut off. On a later date I will build a spur there that will go to a higher ground on the layout (on future module 3 and 4).

In 1 stuk / in one piece:


Doorgezaagd / cut off:En op zijn nieuwe plek / And on it's new module:

Geen opmerkingen: