Tuesday, March 23, 2010

En deel 2 aangepast! Het achterste (voormalige opstel) spoor is er af gezaagd. Hier komt t.z.t. een stijgend spoor naar een hoger gelegen kapplaats van hout (op toekomstige modules 3 en 4).

And part 2 adapted to the new situation. The spur that was in the back is cut off. On a later date I will build a spur there that will go to a higher ground on the layout (on future module 3 and 4).

In 1 stuk / in one piece:


Doorgezaagd / cut off:En op zijn nieuwe plek / And on it's new module:

Zo, het eerste oude stuk zit op zijn plek:

So, the first piece of the old layout is in place:


Monday, March 22, 2010

De nieuwe Harlan Wade in 0N30!

Oke, hier dan het verhaal:

De 0N30 baan Harlan Wade is al even in de maak. Ergens in 2007 was ik al gestart met het project en de baan stond zelfs bij de MBS in Heumen in Oktober 2007, en op Rijswijk in November 2008. Bak 1 stond ook nog bij de IGM Kaarst in Maart 2009. Vandaar liep het eigenlijk niet meer. 2009 was gezondheidtechnisch voor ons gezin een rampjaar dus daar is ook niet veel gebouwd, en bleef Harlan Wade bij 1 bak die redelijk klaar was en 1 bak kaal.

Mijn echtgenote Wanda heeft onlangs op OntraXS 2010 deelgenomen met een Indonesisch baantje genaamd "Halte Padjarakan. De vegetatie daarvan is zo goed gedaan dat het haar een opname opgeleverd heeft in “Eisenbahn Romantik” van Hagen von Ortloff, maar ook een toekomstige plaatsing in 3 modelspoorbladen.Na OT 2010 gaf zij aan best nog eens wat te willen doen met modelspoor, en Harlan Wade was daarvoor een goed startpunt. Ik heb de plannen voor die baan daarom drastisch omgegooid. In plaats van een 2-module baan zullen het er nu meerdere worden, en groter. Oorspronkelijk waren de bakjes 120 bij 45, nu zal het 60 bij 120 worden (met een netto oppervlak van 55 bij 120cm) per bak. De scenery van deze baan zal geinspireerd zijn op de Australische 0N3 baan “Red Stag Lumber Co” (hierhier en hier). Ook zullen het nu meerdere modules worden en meer thema’s. De planning nu is 3 thema’s:
- Thema 1: Het oorsponkelijke Camp Alma gebaseerd op beide oude modules. Deze zullen dus hergebruikt worden. Tevens zal Camp Alma groter worden. Thema 1 zal 4 modules behelzen.
- Thema 2: Tussenstop. Hier zal een oude mijn aanwezig zijn waarvan de sporen gebruikt worden om of lege of volle houtwagens te stallen. Deze kunnen dan in beide richtingen naar gelang nodig opgepikt worden. Thema 2 zal uit 3 modules bestaan.
- Thema 3: Hout opslag. In tegenstelling tot anderen gaan wij dus geen houtzagerij doen! Ons plan is een opslag te laten zien waar zowel de stammen alswel het gezaagde hout te zien zullen zijn. Ook zal hier een klein locdepot komen voor onze Shays en Climax lokomotieven. Thema 3 zal op 3 bakken gebouwd worden. Tussen thema 2 en 3 zal nog een staging bak komen.
Thema 1 moet eind 2010 klaar zijn. Naar gelang de tijd zullen we proberen thema 2 er bij klaar te hebben begin 2011 zodat we ergens in Nederland op een show mee kunnen doen als grote primeur in Nederland! Maar dan moeten we er nog flink tegenaan........!!

Hier zoals we nu zijn; 2 bakken in ruwbouw:

Hallo luitjes,

Daar zijn we weer. Lang niks aan de blog gedaan maar nu wil ik 'm toch gaan gebruiken voor 1 van onze projecten hier. Het zal gaan over de baan "Harlan Wade". Verder ook hier wat ander gefreubel dat tussendoor plaats vind.

Op korte termijn wat foto's en een verhaal!

----------------------------------------------------------------------------------------------

Hi all,

There we are again. Long time ago when I touched this blog space, but now I will use it to follow the building of one of our layouts called "Harlan Wade".
Further I will place the stuff here that is going on between all my projects.

A story with some pics follows shortly after now!

----------------------------------------------------------------------------------------------

Grtz, Ronald.
www.ronaldhalma.nl