Saturday, October 1, 2011

Landscaping / landschap

Some pictures of what I did today / Wat foto's van de werkzaamheden vandaag:

Raised the building / gebouwen verhoogd:


Landscaping / Landschap:
What we are aiming for / Wat we uiteindelijk willen:PS; in the photo's all is still wet / op de foto's is alles nog nat.

No comments: